Doodstraf in Nederland

Vroeg werd er in Nederland regelmatig de doodstraf toegepast. Zo stond de doodstraf op misdaden als moord, toverij, echtbreuk, diefstal en opstandelingen. De methodes die werden gebruikt zijn onthoofden, ophangen, wurgen, verdrinken, levend begraven, levend verbranden, radbraken en stenigen. De methode die werd gebruikt lag aan de misdrijf die gepleegd is. Zo werd er bij doodslag de dader onthoofd, dieven werden opgehangen.
De doodstraf werd afgeschaft in 1983, maar is het laatst gebruikt in 1953. De daders hadden in de tweede wereld oorlog verschillende misdaden gepleegd, in totaal waren toen 190 personen veroordeeld tot doodstraf. Na een onderzoek enkel jaren geleden is gebleken dat 52% tegenwoordig voor de doodstraf is.